door mieke

Beroepsverenigingen en kwaliteitsregisters

Heb je een relatietherapeut gevonden? Check dan op de website bij welke beroepsvereniging(en) de relatietherapeut is aangesloten. Staat de therapeut daadwerkelijk in het kwaliteitsregister van de beroepsvereniging? Dat is altijd een pluspunt: samenwerking vergroot kennis en kunde en draagt bij aan een betere therapie. In een kwaliteitsregister staat ook of deze therapeut bij- en nascholing en intervisie volgt en zich verder ontwikkelt.

Relatietherapeuten kunnen bij verschillende beroepsverenigingen en kwaliteitsregisters ingeschreven staan. Hieronder staan de meest voorkomende in alfabetische volgorde:

ABvC = Algemene Beroepsvereniging voor Counseling, www.abvc.nl

BATC = Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument, www.batc.nl.

BIG-register, www.bigregister.nl 

Het BIG-register wordt bijgehouden door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en registreert acht beroepsgroepen in de individuele gezondheidszorg, waaronder ook psychotherapeuten en psychologen.
Hierin kun je nagaan of je zorgverlener zijn of haar beroep mag uitoefenen volgens de in Nederland van toepassing zijnde kwaliteitseisen. Ook is aangegeven of de zorgverlener bepaalde specialismen heeft en kun je zien of de zorgverlener een tuchtrechtelijke maatregel opgelegd heeft gekregen.

BPSW = Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk, zoals maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen, www.bpsw.nl

EAP = European Association for Psychotherapy, www.europsyche.org

FGzP = Federatie van Gezondheidszorg en Psychotherapeuten, www.fgzpt.nl

LVPW = Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden, www.lvpw.nl

LVVP = Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, www.lvvp.info

NAP = Nederlandse Associatie voor Psychotherapie, een koepel van beroepsverenigingen, www.nap-psychotherapie.nl

NFG = Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, www.de-nfg.nl

NIP = Nederlands Instituut van Psychologen, website is www.psynip.nl

NPaV = Nederlandse Psychoanalytische Vereniging, www.npav.nl  

NVAGT = Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie, www.NVAGT-gestalt.org

NVP = Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie, www.psychotherapie.nl

NVPA = Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen, www.nvpa.org. Het NVPA is lid van de koepelorganisatie stichting RBCZ.

NVRG = Nederlandse Vereniging voor relatie en gezinstherapie, www.nvrg.nl . De NVRG is een beroepsvereniging en register voor relatie- en gezinstherapeuten (systeemtherapeuten) en systeemtherapeutisch werkers.

NVvP = Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, www.nvvp.net

NVVS = Nederlandse Vereniging voor Seksuologie. Alleen als een seksuoloog staat geregistreerd bij deze vereniging dan mag hij of zij zich ‘Seksuoloog NVVS’ noemen. www.nvvs.info

RBCZ = Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, www.rbcz.nu
De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau certificeert en registreert. Zij mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BCZ®.

Registerplein, www.registerplein.nl (was voorheen BAMw – Beroepsregister voor Agogen en Maatschappelijk Werkers). Het Registerplein is het register waar alle op HBO-functionerende sociaalagogen en maatschappelijk werkers zich kunnen registreren.

St. EFT-NL = Stichting Emotionally Focused Therapie Nederland, www.eft.nl

VCW = Vereniging van Contextueel Werkers, www.contextueelwerkers.eu

VGCT = Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie, www.vgct.nl. De vereniging voert een eigen VGCt keurmerk, VGCt®.

VOPN = Vereniging Oplossingsgerichte Professionals Nederland, www.vopn.nl

VIT = Vereniging van Integraal Therapeuten. Is een beroepsvereniging voor therapeuten die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg. https://www.vit-therapeuten.nl

VVH = Vereniging van haptotherapeuten, www.haptotherapeuten-vvh.nl

Wil je meer weten over relatietherapie?