ALLES OVER RELATIETHERAPIE

door mieke
0 comment

Wat is relatietherapie?

Het doel van relatietherapie is het verbeteren van jullie relatie. Dat begint met uitvinden of herstel van jullie relatie nog mogelijk is. Samen ontdekken of en hoe je problemen binnen je relatie kunt oplossen. En zo ja – wat je daarvoor nodig hebt als partners. Vaak ligt de sleutel daarbij in beter communiceren met elkaar. In bijna alle gevallen ligt daar de oorzaak én de oplossing. Relatietherapie helpt jullie om elkaar daarin weer terug te vinden.

Tijdens de relatietherapie kan echter ook blijken dat er onvoldoende basis is voor het voortzetten van jullie relatie en dat uit elkaar gaan de enige oplossing is. Ook in dat geval zal de therapeut jullie handvatten aanreiken over hoe hiermee om te gaan.

Welke relatieproblemen kan je oplossen met relatietherapie?

Relatietherapie kan je verder helpen als binnen je relatie tegen bijvoorbeeld de volgende problemen aanloopt:

 • communicatieproblemen
 • uit elkaar groeien
 • conflicten, ruzies waar je samen niet meer uitkomt
 • verliefdheid op een ander of vreemdgaan/ontrouw
 • jaloezie
 • onenigheid over de opvoeding van de kinderen
 • niet kunnen praten na het overlijden van bijvoorbeeld een kind
 • problemen met de (schoon-)familie
 • seksuele problemen
 • psychische problemen bij een of beide partners

Relatietherapie wordt gegeven door een relatietherapeut. Het is belangrijk dat jullie beiden een goed gevoel hebben bij die persoon. Overigens zijn er nog wel wat wetenswaardigheden te melden over het begrip ‘relatietherapeut’.

Wat is een relatietherapeut?

De term “therapeut” wordt in de regel gebruikt als verzamelnaam voor iemand die beroepsmatig een methode toepast ter genezing van lichamelijke of geestelijke gezondheidsproblemen. Een relatietherapeut begeleidt partners dus bij relatieproblemen.

Maar wist je dat de titel “therapeut” of “relatietherapeut” op geen enkele manier beschermd is? Iedereen die een therapie toepast kan en mag zich therapeut noemen. Inderdaad: ook zonder diploma of werkervaring.
Ga daarom zorgvuldig te werk als je op zoek gaat naar een relatietherapeut. Verdiep in je in de verschillende soorten relatietherapeuten die er zijn en de methodieken die ze toepassen. Liefdemetpassie.nl heeft een aantal praktische tips op een rij gezet, die je kunnen helpen bij de keuze voor een relatietherapeut.

Hoe kies je een relatietherapeut?

Relatieproblemen zijn er in alle soorten en maten. Relatietherapeuten ook! Maar hoe kies je nu de juiste therapeut? Wie past bij jullie? Qua aanpak? En persoonlijkheid? Liefdemetpassie.nl helpt je op weg!

Om tot een goed doordachte keuze te komen, zou je eigenlijk samen met je partner de volgende stappen moeten doorlopen.

Stap 1: Beantwoord de volgende drie vragen:

 1. Wat voor soort relatietherapeut willen wij?
 2. Wat zijn voor ons belangrijke aspecten van relatietherapie? De focus op het heden of verleden? De focus op inzicht of op gedrag? Een kort- of een langlopende behandeling? Volgend of sturend
 3. Welke vorm van relatietherapie spreekt ons het meeste aan?

En wij gaan je daarbij helpen, vanzelfsprekend.

Vraag 1: Wat voor een soort relatietherapeut willen wij?

Er zijn verschillende soorten relatietherapeuten. Zij hebben allemaal één ding gemeen: Zij richten zich allemaal op het verbeteren van liefdesrelaties. Zij kunnen echter verschillen in hun basisdeskundigheid. We kennen de ‘algemene’ relatietherapeut, de psycholoog, de psychotherapeut, de psychiater, de relatiecounselor en de seksuoloog of een sekscoach. Door hun verschillende achtergrond verschillen zij in aanpak. Hieronder zijn de verschillende soorten relatietherapeuten voor je op een rijtje gezet met een korte toelichting:

De relatietherapeut

Iedereen die therapieën toepast is een therapeut en mag zich therapeut noemen. Ook zonder diploma of werkervaring. De titel “therapeut” is niet beschermd. Relatietherapeuten kunnen verschillende therapieën toepassen, waarvoor zij meestal diverse opleidingen en cursussen gevolgd hebben. Beroepsverenigingen garanderen de kwaliteit van de therapeut. Om bij een beroepsvereniging aangesloten te zijn moet een therapeut zijn kwaliteiten en scholing immers voortdurend bewijzen. 

De psycholoog als relatietherapeut

Een psycholoog als relatietherapeut is een prima keuze als de problemen recent zijn ontstaan en niet te ernstig of complex zijn. De hulp is vaak snel en kortdurend.
Er zijn drie soorten psychologen die ook als relatietherapeut kunnen werken:

 • de gz-psycholoog
 • de eerstelijnspsycholoog NIP (biedt zonder doorverwijzing snelle en kortdurende hulp)
 • de klinisch psycholoog

Lees hier verder

De psychotherapeut als relatietherapeut

Wanneer er sprake is van complexe, in de persoonlijkheid gewortelde psychische klachten komt de psychotherapeut als relatietherapeut in beeld. De psychotherapeut verleent intensieve psychologische hulp met toepassing van psychotherapeutische behandelmethoden. De behandeling is vaak intensiever en langduriger dan bij een psycholoog. Lees hier verder.

De psychiater als relatietherapeut

Een psychiater is psychotherapeut én arts. Dat betekent dus dat hij ook medicijnen mag voorschrijven. Een psychiater als relatietherapeut is wenselijk als er sprake is van complexe problematiek en psychische klachten waarbij medicijnen een rol spelen in de behandeling. Lees hier verder.

De (relatie)counselor als relatietherapeut

De (relatie)counselor geeft kortdurende begeleiding; resultaatgericht en pragmatisch. Primair richt die begeleiding zich op het hier-en-nu. Lees hier verder.

De seksuoloog als relatietherapeut

Een seksuoloog is een psycholoog of een arts gespecialiseerd in seksuele problemen. Een arts-seksuoloog kan in de behandeling ook lichamelijk onderzoek doen en medicijnen voorschrijven. Lees hier verder.

De sekscoach

De sekscoach is iemand die vanuit zelf opgebouwde ervaring en deskundigheid anderen helpt om beter in bed te worden en een spannender seksleven te krijgen.

Sekscoaching is zo nieuw dat er nog geen speciale formele beroepsgroep voor bestaat en er nog geen aansluiting is bij een bestaande beroepsgroep (bijvoorbeeld fysiotherapeut of psychotherapeut). Ook bestaat er nog geen training of certificering voor sekscoaches.

Veel mensen die zich uitgeven voor sekscoach hebben geen training gehad in counseling of psychotherapie, maar hebben hun eigen seksualiteit ontdekt en willen anderen daar ook bij helpen. Sommige sekscoaches hebben wel een formele opleiding in seksuologie.

Als je overweegt om een sekscoach in te schakelen dan is het belangrijk om erachter te komen wat zijn of haar deskundigheid is en of hij of zij verbonden is aan een professionele organisatie waarbij je terecht kunt met klachten of problemen. Mogelijk is de sekscoach wel gecertificeerd levenscoach of iets dergelijks. Lees hier verder.

Vraag 2: Wat zijn voor ons belangrijke aspecten van relatietherapie?

Er zijn veel verschillende vormen van relatietherapie. Daar zit een grote overlap in, maar er zijn ook een paar dimensies waarin zij kunnen verschillen. Het is aan jullie om te bepalen wat je aanspreekt en zinniger lijkt.

 • Focus op inzicht of gedrag?
  In bijna elke therapie is inzicht belangrijk. Inzicht in hoe problemen in stand worden gehouden en waar de problemen eventueel vandaan kunnen komen. Sommige therapieën bestaan vooral uit praatsessies en inzichtgevende opdrachten (lezen, schrijven).
  Maar een andere groep therapeuten vindt alleen ‘inzicht’ in sommige gevallen niet voldoende. Zij gaan er vanuit dat je door strategisch dingen te doen op een bepaalde manier sneller effect sorteert, zowel in gedrag als gevoel. Het creëren van nieuwe ervaringen kan veel invloed hebben op je zelfvertrouwen, motivatie en zelfredzaamheid. Praktische therapeuten geven daarom soms huiswerkopdrachten mee die je dan in je dagelijks leven kan integreren.
 • Focus op het heden of het verleden?
  Sommige therapeuten focussen op het verleden: specifiek op de beslissende momenten en ervaringen die jouw/jullie leven richting hebben gegeven (en die nu nadelig in jullie relatie doorsijpelen). Inzicht krijgen in waar jullie problemen vandaan komen helpt jullie om ze in de toekomst te vermijden of aan te pakken, volgens deze visie.
  De meer oplossingsgerichte therapeuten kijken meer naar hoe jullie problemen in het hier en nu in stand worden gehouden. De vraag ‘wat houd jullie hier en nu tegen om samen gelukkig te zijn?’ interesseert hen meer dan de vraag ‘waar komen jullie problemen vandaan?’ Het verleden laten zij rusten tenzij iemand last heeft van onverwerkt leed.
 • Kort- versus langlopende behandeling?
  Hoewel benodigde duur van een therapie afhankelijk is van de problemen, zijn veel therapieën tegenwoordig kortdurend. Het blijkt dat de kortdurende therapieën (5-15 sessies) vaak net zo goed werken als de langdurende of voortdurende therapieën (waarbij geen afgesproken tijdsraam is). Kortdurende therapieën zijn daarbij financieel voordeliger en hebben als voordeel dat je niet afhankelijk wordt van de therapeut. Je ‘moet’ dus echt helemaal beter worden en kunt niet in je problemen blijven hangen. Om de zoveel tijd een follow-upsessie om te evalueren is wel iets wat veel therapeuten doen.
 • Volgende of sturende sessies?
  Tegenwoordig is therapie steeds meer sturend in plaats van volgend, omdat het verandering stimuleert. In een ‘volgende therapie’ gaat de therapeut mee met het tempo, de associaties en verlangens van jou/jullie zonder al te veel in te grijpen. Praten en inzicht vergaren is daar het doel. Je kan, in samenspel met de therapeut op je eigen tempo ontdekken wat belangrijk voor jou is. In sturende therapieën word je meer gestuurd om dingen anders aan te pakken. Er worden zelfs afspraken gemaakt. Hier is ‘doen’ het belangrijkste element.

Vraag 3: Welke vorm van relatietherapie spreekt ons het meeste aan?

Er zijn verschillende vormen van relatietherapie

Relatietherapeuten kunnen verschillende methodieken toepassen in hun relatietherapie. Vaak worden meerdere technieken naast elkaar gebruikt afhankelijk van de opleiding en voorkeur van de therapeut en de aard van de problematiek. Hieronder leggen we kort uit welke vormen van relatietherapie er zijn. Na het lezen hiervan en eventueel de achterliggende pagina’s met meer informatie, heb je waarschijnlijk al een duidelijk beeld van welke vorm bij jullie past en wat absoluut niet!

Sekstherapie

Sekstherapie is gericht op het oplossen van seksuele problemen, zoals te vroeg klaarkomen, impotentie, seksuele verschillen in de relatie, enzovoorts. Dat houdt in: praten over je gevoelens, ervaringen, verwachtingen en verlangens met betrekking tot het seksuele probleem dat jullie ervaren. Lees hier verder.

Sekscoaching

Een sekscoach helpt je om je seksleven een nieuwe impuls te geven en te verrijken.
En om een betere minnaar of minnares te worden. Lees hier verder.

Gestalttherapie

Gestalttherapie is een vorm van psychotherapie. De nadruk ligt op de manier waarop je de relatieproblemen ervaart. Welke betekenis hebben ze in je leven? En hoe ga je ermee om? Je wordt je bewust van de daadwerkelijke problemen die het contact met je partner verstoren. Van daaruit werk je samen verder aan een oplossing. Lees hier verder.

Emotionally Focused Therapy (EFT)

EFT staat voor Emotionally Focused Therapy. Het richt zich op het herstellen van de emotionele verbondenheid tussen jullie als partners. Lees hier verder.

Haptotherapie

Haptotherapie maakt problemen die binnen de relatie spelen tastbaar en voelbaar. Door de bewustwording en openheid die hierdoor ontstaat bij beide partners wordt een veranderingsproces in gang gezet. Door anders met jezelf en je partner om te gaan, kan genegenheid weer groeien en is de wederzijdse liefde weer voelbaar. Lees hier verder.

Systeemtherapie

De (contextueel) systeemtherapeut stelt de wisselwerking tussen de verschillende betrokkenen bij het probleem centraal. Dit heeft een meerwaarde als jullie relatieproblemen te maken hebben met bijvoorbeeld (schoon) ouders of problemen met jullie kinderen. Lees hier verder.

Familieopstellingen

Een familieopstelling/relatieopstelling is een methode die laat zien welke plek je in je familie inneemt. Wat zijn de niet direct zichtbare relaties/patronen tussen familieleden? En waar liggen de eventuele knelpunten daartussen? Het wordt allemaal zichtbaar tijdens een familieopstelling, waarna je ze kunt herkennen, erkennen en zo mogelijk weg kan nemen. Lees hier verder.

Voice dialogue

De theorie achter voice dialogue (stemmen dialoog) is dat iedere persoonlijkheid bestaat uit deelpersoonlijkheden die op de voorgrond treden of juist onderdrukt zijn. Deze deelpersoonlijkheden zijn onbewust van invloed op hoe jij en je partner op elkaar reageren. Lees hier verder.

Oplossingsgerichte therapie

Bij oplossingsgerichte therapie wordt er niet onderzocht hoe de relatieproblemen zijn ontstaan, maar is de behandeling meer gericht op hoe de relatie zou zijn wanneer alle problemen zouden zijn opgelost. Je zoekt met elkaar naar de sterke kanten van jullie relatie en van jullie als partners individueel. Je kijkt naar momenten dat de relatie wél soepel loopt om dat vervolgens te versterken. Lees hier verder.

Psychoanalytische relatietherapie

De oorzaken van de relatieproblemen worden gezocht in de emotionele conflicten uit de kindertijd van de beide partners. Door bewustwording hiervan kunnen emoties die de relatie in de weg staan, alsnog verwerkt worden. Lees hier verder.

Relatiecounseling

Kortdurende begeleiding die zich primair richt op het hier-en-nu en resultaatgericht en pragmatisch is. Lees hier verder.

De volgende stappen
Hebben jullie vraag 1 tot en met 3 samen kunnen beantwoorden, dan is het nu tijd om door te gaan met stap 2.

Stap 2: Zoek een relatietherapeut in de buurt

Je kan op verschillende manieren een relatietherapeut vinden:

 • Doorverwijzing via de huisarts
 • Via Google
 • Vraag eens rond in je omgeving naar referenties. Er zijn vast wel vrienden of bekenden die al eerder bij een relatietherapeut zijn geweest.
 • Zoek via Social Media of je vrienden en collega’s een relatietherapeut in hun netwerk hebben. Lees bijvoorbeeld referenties op LinkedIn of een blog en kijk of je je herkent in de thema’s en de aanpak.
 • Via de links naar diverse beroepsgroepen op deze site

Stap 3: Bekijk de website van de relatietherapeut

Lees zowel de praktische informatie als de persoonlijke tekst. Hier vind je uitgebreide informatie over hoe de relatietherapeut werkt en je krijgt een beter beeld van wie de relatietherapeut is. Lees!!! Zorg dat je antwoord krijgt op de volgende vragen:

 • Is de therapeut goed opgeleid?
  Check op de website de opleidingen en kwalificaties. Bekijk, als je twijfels hebt, de website van een genoemde opleiding. Vaak kent die een register waar je kunt zien of deze persoon de opleiding ook echt gevolgd heeft.
 • Is de therapeut aangesloten bij een beroepsvereniging?
  Check op de website bij welke beroepsvereniging(en) de relatietherapeut is aangesloten. Staat de therapeut daadwerkelijk in het kwaliteitsregister van de beroepsvereniging? Dat is altijd een pluspunt: samenwerking vergroot kennis en kunde en draagt bij aan een betere therapie. In een kwaliteitsregister staat ook of deze therapeut bij- en nascholing en intervisie volgt en zich verder ontwikkelt.

  Relatietherapeuten kunnen bij verschillende beroepsverenigingen en kwaliteitsregisters ingeschreven staan. 
  Kijk hier voor een overzicht van de meest voorkomende beroepsverenigingen en kwaliteitsregisters.

 • Wat is zijn of haar werkwijze?
  Therapeuten gebruiken en combineren steeds vaker werkzame elementen uit verschillende therapieën die hen praktisch nut hebben bewezen. Veel therapeuten werken tegenwoordig ook samen met psychiaters en andere specialisten. Zo kan een effectief veranderingsplan op maat gemaakt worden. Eentje dat bij jullie past.
 • Bedenk wel dat de methode waar een therapeut mee werkt belangrijk is, maar niet het belangrijkste.
  Techniek draagt maar 15% bij aan het succes van een therapietraject. De attitude en menskwaliteiten van de therapeut en het professionele kader waarin zij functioneert tellen voor de resterende 85%!
 • Spreekt de persoonlijke pagina van een relatietherapeut je aan?
  De website kan je een bepaald gevoel over de therapeut geven, maar laat je daar niet te veel door leiden. Alleen met een kennismakingsgesprek kan je er echt achter komen of het ‘klikt’.

Stap 4: Kijk of je ergens referenties kunt vinden

Zijn er referenties over deze behandelaar of therapeut te vinden? En dan niet alleen op de eigen website? Zit de therapeut in een netwerk en werkt de behandelaar of therapeut samen met andere disciplines?

Stap 5: Ga voor een kennismakingsgesprek

Maak een afspraak voor een kennisgesprek. Of bel/mail eerst eens even. Je zit helemaal nergens aan vast. Gebruik het kennismakingsgesprek om te bekijken of de relatietherapeut iets voor jullie kan betekenen. Een goede therapeut kan duidelijk zijn visie over de problematiek geven met een plan van aanpak en een bijhorend tijdsraam. Hij evalueert regelmatig samen met jou of het de goede kant op gaat. Daarnaast is een goede therapeut over het algemeen invoelend, niet-veroordelend, ondersteunend, straalt autoriteit uit en geeft je hoop op een betere toekomst.

Gebruik het kennismakingsgesprek vooral om te voelen of het klikt. Voor een succesvolle begeleiding is het heel belangrijk dat je je goed voelt bij de relatietherapeut. Luister dus naar je gevoel en kies een ander als je merkt dat het niet klikt. Je kan dit rustig bespreken met de relatietherapeut. Laat je indien nodig naar een andere therapeut doorverwijzen of zoek zelf een ander.

 

Wat kost relatietherapie?

De kosten van relatietherapie variëren van ca. 70 tot 150 euro per sessie.

Of relatietherapie (deels) vergoed wordt hangt af van je zorgverzekering en van de lidmaatschappen en registraties van je therapeut. De meeste therapeuten hebben op hun eigen website informatie over hun lidmaatschappen en hun registraties, hun prijzen en vergoedingen en de wijze van declareren.

Als cliënt is het je eigen verantwoordelijkheid om je polisvoorwaarden er op na te slaan. Die zijn als het goed is op de website van de verzekeraar te vinden. Neem bij twijfel zelf contact op met je zorgverzekeraar om te informeren naar de vergoeding van relatietherapie. Zorg ervoor dat mogelijke toezeggingen schriftelijk (bijv. per e-mail) worden bevestigd.

Check ook altijd of je een verwijzing van je huisarts en/of toestemming vooraf van de verzekeraar nodig hebt.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend!

Related Articles