door admin

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie.

Cognitieve therapie

Cognitieve therapie is een vorm van psychotherapie die ervan uit gaat dat psychische klachten voortvloeien uit de gedachten die mensen hebben ten opzichte van hun problemen. Gedachten, veronderstellingen en overtuigingen hebben grote invloed op ons gevoel en gedrag. Als dergelijke gedachtepatronen negatief zijn, kunnen problemen daardoor in stand gehouden worden. In cognitieve therapie onderzoek je samen met je therapeut of die negatieve denkwijze wel functioneel en reëel is. Door je gedachten over je problemen te veranderen, worden je psychische klachten verholpen.

Een relatietherapeut die werkt met cognitieve therapie legt de nadruk op negatieve aannames en gedachten die de partners (onbewust) over elkaar hebben.

Gedragstherapie

Gedragstherapie is een vorm van psychotherapie die ervan uitgaat dat een groot deel van het menselijk gedrag is aangeleerd. In gedragstherapie leer je disfunctionele gedragingen af. En vervolgens leer je nieuw, gezond gedrag aan. Vaak krijg je opdrachten en oefeningen mee om ander gedrag aan te leren.

De drie meest bekende vormen van gedragstherapie zijn:

  • cognitieve gedragstherapie (negatieve gedachtenpatronen omzetten naar meer realistische standpunten en gedachten)
  • constructionele gedragstherapie (invloed van de omgeving op het gedrag staat centraal)
  • klachtgerichte gedragstherapie (de klacht staat centraal)

(Cognitieve) Gedragstherapie als relatietherapie

Een relatietherapeut die werkt met cognitieve gedragstherapie legt de nadruk op:

  1. de manier waarop jullie als partners elkaar met jullie gedrag beïnvloeden. Vaak versterken jullie elkaar in je gedrag. Emoties worden bijvoorbeeld niet goed geuit door de een, terwijl de ander de vroege tekenen van spanning niet opmerkt. In de therapie zal het gedrag van jullie beiden positief ontwikkelen.
  2. de manier waarop jullie over elkaar Jullie leren om bijvoorbeeld niet direct een negatieve invulling te geven aan de bedoelingen van de ander.

(Cognitieve) gedragstherapie is voor jullie geschikt als:

  • jullie relatieproblemen in concrete problemen of klachten zijn uit te drukken
  • je het prettig vindt als de therapeut een directieve rol heeft: de therapeut bepaalt de richting van detherapie en geeft aan hoe de problemen moeten worden opgelost.
  • jullie je vooral op het heden en de toekomst willen richten.
  • jullie er geen behoefte aan hebben om de oorzaken van psychische problemen zoals trauma’s of omgevingsfactoren uit te diepen. Het voornaamste doel is namelijk symptoombestrijding.

Als je behoefte hebt aan inzicht in het ontstaan van de relatieproblemen en persoonlijke groei en verdieping dan kan je beter kiezen voor een persoonsgerichte therapie.

Keurmerk

Cognitieve gedragstherapeuten kunnen zich registreren bij de VGCt – de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie. Deze vereniging voert een eigen VGCt keurmerk, VGCt®. De meeste leden zijn naast hun registratie bij de VGCt bij de overheid BIG geregistreerd als GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut, arts, psychiater of verpleegkundige.
De VVGT is de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie.

Bron: website relatiehulp.nl, website VGCt.nl

Wil je meer weten over relatietherapie?