door admin

Counselor als relatietherapeut

Wat is een counselor?

Een counselor kan je helpen om problemen op te lossen of om beter met je situatie om te gaan.

Dit kunnen allerlei emotionele problemen zijn zoals stress, geen beslissing kunnen nemen, levensloop-, carrièreplanning, het vinden van een levensdoel, eenzaamheid etc. Dus ook relatieproblemen.

De counselor helpt je om te ontdekken wat je eigenlijke probleem is. Dit doet hij met effectieve en gestructureerde gesprekken. Als het probleem eenmaal duidelijk is, dan kun je samen met je counselor naar je doel zoeken. Dit kan zijn het probleem oplossen of beter met je probleem leren omgaan. Als je doel bekend is, dan kijk je samen met je counselor hoe je daar het beste kan komen. Je counselor begeleidt je op weg naar je doel. Ook al zit alles tegen, hij staat je bij totdat je zelfstandig verder kunt.

Kenmerkend voor een counselor is vooral zijn non-directiviteit. Dit betekent dat hij je nooit zal vertellen wat je moet doen, hoe je het moet doen en je nooit met zijn adviezen zal belasten. Als je er om vraagt, dan kun je weliswaar advies krijgen omtrent praktische zaken, maar je neemt altijd je eigen beslissingen.

Let op! Iedereen kan zich counselor of coach noemen. Het is geen beschermde titel. Een counselor heeft niet de bevoegdheid om medicijnen voor te schrijven.

Hoe vind je een Counselor?

Je kan een counselor zoeken via de website van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC), waarbij je voor relatiecounseling kan selecteren op het specialisme ‘relatiecounseling’ of ‘seksualiteit’. Tussen counselors onderling is er een groot verschil in karakter, werkwijze, gedrag, ervaring en opleiding. Websites lezen, vragen naar ervaringen van anderen en eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek is dus wel belangrijk voor je een keuze maakt.

Kosten Counselor

Er zijn diverse verzekeringsmaatschappijen die counseling vergoeden. Vraag na bij je zorgverzekering of de kosten van de behandeling geheel of gedeeltelijk worden vergoed.

Als cliënt is het je eigen verantwoordelijkheid om je polisvoorwaarden er op na te slaan. Die zijn als het goed is op de website van de verzekeraar te vinden zijn. Neem bij twijfel zelf contact op met je zorgverzekeraar om te informeren naar de vergoeding van counseling en zorg dat mogelijke toezeggingen schriftelijk (bijv. per e-mail) worden bevestigd.

Kwaliteitskeurmerk voor counselors

Het ABvC is de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC). Counselors die hierbij aangesloten zijn als ‘ABvC register counselor’ moeten voldoen aan eisen met betrekking tot opleiding, bijscholing, supervisie en intervisie. De ABvC heeft een eigen gedragscode en klachtenreglement. Zie www.abvc.nl.

Bron: website abvc.nl en counselling.nl

Wil je meer weten over relatietherapie?