door admin

De psychotherapeut als relatietherapeut

Voordat we ingaan op wanneer je zou kunnen kiezen voor een psychotherapeut als relatietherapeut, is het wellicht handig even kort uit te leggen wat een psychotherapeut nu feitelijk is en wat hij doet.

Wat is een psychotherapeut BIG?

Een psychotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het helpen van mensen met complexe, vaak in de persoonlijkheid gewortelde psychische klachten. Na het afronden van een studie psychologie, geneeskunde, pedagogiek of maatschappelijk werk is er een erkende opleiding tot psychotherapeut gevolgd.
“Psychotherapeut” is in Nederland een beschermde titel. Alleen mensen die een erkende opleiding tot psychotherapeut hebben gevolgd én staan ingeschreven in het BIG register (hier komen we later nog op terug), mogen zich psychotherapeut noemen. Maar let op: in België is dat nog niet het geval!

Een behandeltraject bij een psychotherapeut is vaak intensiever en langduriger dan een traject bij bijvoorbeeld een psycholoog. Dat komt omdat een psychotherapeut naast aandacht voor de cliënt zelf, ook kijkt naar de sociale omgeving van die persoon. Een psychotherapeut kan daarbij zowel klachtgericht als persoonsgericht te werk gaan.

Wanneer kiezen voor een psychotherapeut als relatietherapeut?

  • bij complexe relatieproblemen die al langere tijd spelen en/of
  • bij psychische klachten vanuit de persoonlijkheid van één van jullie of jullie beiden of
  • als jullie al in therapie waren bij een psycholoog, maar hij/zij jullie doorverwijst vanwege de complexiteit van jullie problemen

Is er een doorverwijzing nodig als wij voor een psychotherapeut willen kiezen?

Ja. Psychotherapie valt onder de tweedelijnszorg. Dat houdt in dat voor relatietherapie door een psychotherapeut altijd een doorverwijzing nodig is van je huisarts, psycholoog, bedrijfsarts of Bureau Jeugdzorg.

Verschillende vormen van psychotherapie

“Psychotherapie” is een verzamelnaam voor verschillende erkende vormen van therapie. Vaak hebben psychotherapeuten zich bijgeschoold in een bepaalde richting, bijvoorbeeld gestalttherapie, interactieve therapie, creatieve therapie, contextuele therapie, relatietherapie, etc..

Er bestaan ongeveer 250 geregistreerde vormen van psychotherapie. Kijken we naar de vormen van psychotherapie die veel toegepast worden in relatietherapie, dan zijn dit onder meer:

Wat is het BIG-register?

Nog even een korte uitleg over het BIG-register. Het BIG-register wordt bijgehouden door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en registreert acht beroepsgroepen in de individuele gezondheidszorg, waaronder ook psychotherapeuten en psychologen.
Hierin kun je nagaan of je zorgverlener zijn of haar beroep mag uitoefenen volgens de in Nederland van toepassing zijnde kwaliteitseisen. Ook is aangegeven of de zorgverlener bepaalde specialismen heeft en kun je zien of de zorgverlener een tuchtrechtelijke maatregel opgelegd heeft gekregen. Neem eens een kijkje op www.bigregister.nl.

Wil je meer weten over relatietherapie?