door admin

Oplossingsgerichte therapie als relatietherapie

Oplossingsgerichte therapie richt zich vooral op de oplossing van je problemen en niet op het ontstaan ervan. De therapeut maakt je vooral bewust van de momenten dat het wél goed gaat.

Oplossingsgerichte therapie is in tegenstelling tot veel therapievormen minder gericht op het onderzoeken van problemen, maar staat stil bij hoe je situatie eruit zou zien wanneer je problemen er niet zouden zijn. Samen met je therapeut kijk je naar wat je doet wanneer het probleem er (even) niet is en je wordt aangemoedigd meer van dit gedrag te laten zien. Er wordt minder aandacht besteed aan het analyseren van het probleem, maar vooral gefocust op oplossingen. De therapie is om deze reden ook vaak kortdurend. Tijdens de therapie wordt vooral uitgegaan van de ideale situatie en het concretiseren hiervan. Dit wil niet zeggen dat je geen ruimte krijgt om te vertellen over jullie problemen. Na deze fase van exploreren en erkenning geven komt vooral de coping aan bod: wat heeft geholpen en hoe kun je dat volhouden of meer gaan doen? Er wordt gezocht naar mogelijke oplossingen, krachten en hulpbronnen. De therapie richt zich minder op oorzaken van klachten en meer op het eind: hoe moet het worden? Doelen worden gevisualiseerd en stapsgewijs besproken.

Werkwijze

Bij oplossingsgerichte therapie wordt er van uit gegaan dat jij als de expert bent en deskundig bent als het gaat om je eigen problematiek. De therapeut neemt een ondersteunende rol in en zal vragen stellen zodat je je blijft richten op je doel. Zo helpt de therapeut je om haalbare doelen te stellen en ziet die er op toe dat je je op een doel tegelijk richt. Het is van belang dat je als cliënt verantwoordelijkheid neemt voor je eigen situatie. De therapeut is niet de expert die je zal vertellen wat je moet doen, maar staat naast je en begeleidt je in het proces van (motivatie voor) gedragsverandering. Oplossingen worden niet gezocht bij anderen, in het verleden of in de omstandigheden, maar bij je zelf en in het heden.

Oplossingsgerichte therapie gaat uit van de kracht van cliënten zelf. Er wordt vanuit gegaan dat je de oplossingen met je mee draagt en door de juiste vragen inzicht krijgt in dit onbewuste. Bij deze therapievorm wordt ook veel gewerkt met vragenlijsten. Dit om het functioneren van cliënten, de veranderingen en de voortgang van de therapie meetbaar te maken.

Oplossingsgerichte therapie bij relatieproblemen

Wanneer de relatietherapie is gebaseerd op oplossingsgerichte therapie wordt er niet onderzocht hoe de relatieproblemen zijn ontstaan, maar is de behandeling meer gericht op hoe de relatie zou zijn wanneer alle problemen zouden zijn opgelost. Je zoekt met elkaar naar de sterke kanten van de relatie en van jullie als partners individueel en kijkt naar momenten dat de relatie wél soepel loopt om dat vervolgens te versterken.

Beroepsvereniging

De NBOT staat voor Nederlandse Beroepsvereniging Oplossingsgerichte Therapeuten. Het is een Beroepsvereniging voor professionals in de gezondheidszorg die werken met Oplossingsgerichte Therapie.

Bron: website therapiehulp.nl en nbot.nl

Wil je meer weten over relatietherapie?