door admin

Rationeel emotieve therapie (RET) als relatietherapie

Wat is rationeel emotieve therapie?

Rationeel emotieve therapie is een vorm van psychotherapie waarbij wordt uitgegaan van een sterk verband tussen de gedachten en de emoties van mensen. Psychische klachten ontstaan niet vanuit een situatie of een gebeurtenis, maar komen voort uit de manier waarop je de situatie of gebeurtenis interpreteert. Het belangrijkste uitgangspunt van RET is dat irrationele overtuigingen de oorzaak zijn van negatieve emoties en ongewenst gedrag. In RET leer je je bewust te worden van irrationele ideeën zodat je deze vervolgens kunt vervangen door meer gezonde, rationele overtuigingen. Deze ontwikkeling in je manier van denken heeft een positieve verandering van je emoties tot gevolg en kan daardoor leiden tot herstel van je gedragsproblemen en psychische klachten. Met andere woorden: Je gaat jezelf anders voelen en gedragen door anders te denken.

Overeenkomst en verschil met cognitieve therapie

Rationeel-emotieve therapie wordt vaak gezien als vorm van cognitieve therapie omdat het is gericht op het veranderen van het denken. Verschillen met cognitieve therapie zijn er echter ook: bij RET neemt je als cliënt een actievere rol aan, aangezien zelfanalyse een belangrijk onderdeel van de therapie is. Doorgaans zal je in een rationeel-emotieve therapie meer worden uitgedaagd en geconfronteerd dan tijdens cognitieve therapie. Ook is er in RET tot op zekere hoogte aandacht voor het verleden, in tegenstelling tot cognitieve therapie.

Kenmerken van RET

  • Vraagt grote eigen inzet (huiswerk) en motivatie: je moet soms dingen doen die niet aangenaam zijn, maar waarmee je jezelf wel verder helpt.
  • Confronterend en directief 

RET als relatietherapie

RET kan worden ingezet bij relatietherapie, omdat naast liefde, intimiteit en hechting het in relaties ook vaak gaat om macht en invloed. Deze bepalen mede de harmonie in een relatie. RET is goed bruikbaar wanneer het gaat om de opvattingen die men heeft over de ander, de relatie en de zeggenschap die men heeft. We willen immers allemaal zeggenschap over ons eigen leven. En die verwerven we door macht uit te oefenen over anderen. Wie de regels stelt hoeft zich immers niet aan te passen. Met behulp van RET kan een therapeut koppels helpen om een andere keuze te maken die niet leidt tot een machtsstrijd.

Keurmerk

Er is geen register speciaal voor RET therapeuten. RET is een vorm van cognitieve gedragstherapie, de beroepsvereniging hiervan is de VGCT – Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie.
Het merendeel van de RET-therapeuten is aangesloten bij beroepsverenigingen als NVPA, NFG, EAP en NIP.

Wil je meer weten over relatietherapie?