Beroepsverenigingen en kwaliteitsregisters

Heb je een relatietherapeut gevonden? Check dan op de website bij welke beroepsvereniging(en) de relatietherapeut is aangesloten. Staat de therapeut daadwerkelijk in het kwaliteitsregister van de beroepsvereniging? Dat is altijd een pluspunt: samenwerking vergroot kennis en kunde en draagt bij aan een betere therapie. In een kwaliteitsregister staat ook of deze therapeut bij- en nascholing en intervisie volgt en zich verder ontwikkelt.

Relatietherapeuten kunnen bij verschillende beroepsverenigingen en kwaliteitsregisters ingeschreven staan. Hieronder staan de meest voorkomende in alfabetische volgorde:

ABvC = Algemene Beroepsvereniging voor Counseling, www.abvc.nl

BATC = Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument, www.batc.nl.

BIG-register, www.bigregister.nl 

Wat is het BIG-register?

Nog even een korte uitleg over het BIG-register. Het BIG-register wordt bijgehouden door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en registreert acht beroepsgroepen in de individuele gezondheidszorg, waaronder ook psychotherapeuten en psychologen.
Hierin kun je nagaan of je zorgverlener zijn of haar beroep mag uitoefenen volgens de in Nederland van toepassing zijnde kwaliteitseisen. Ook is aangegeven of de zorgverlener bepaalde specialismen heeft en kun je zien of de zorgverlener een tuchtrechtelijke maatregel opgelegd heeft gekregen. Neem eens een kijkje op www.bigregister.nl.

BPSW = Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk, zoals maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen, www.nvmw.nl (was voorheen NVMW)

EAP = European Association for Psychotherapy, www.europsyche.org

FGzP = Federatie van Gezondheidszorg en Psychotherapeuten, www.fgzpt.nl

LVPW = Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden, www.lvpw.nl

LVVP = Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, www.lvvp.info (was voorheen LVE)

NAP = Nederlandse Associatie voor Psychotherapie, een koepel van beroepsverenigingen, www.nap-psychotherapie.nl

NBGT = Nederlandse Beroepsvereniging van Gestalt Therapeuten, www.nbgt.nl

NBOT = Nederlandse Beroepsvereniging Oplossingsgerichte therapeuten, www.nbot.org.

NFG = Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, www.de-nfg.nl

NGHV = Beroepsorganisatie voor Psychotherapie, www.ngvh.nl. (NGVH-therapeuten staan geregistreerd bij NAP of RBCZ).

NIP = Nederlands Instituut van Psychologen, website is www.psynip.nl

NPaV = Nederlandse Psychoanalytische Vereniging. Hierin worden de drie verenigingen die de psychoanalyse in Nederland bevorderen gefuseerd. Dit zijn:

NVPA = Nederlandse Vereniging voor Psycho Analyse

NPG = Nederlands Psychoanalytisch Genootschap

NPAG = Nederlandse PsychoAnalytische Groep

NVAGT = Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie, www.NVAGT-gestalt.org

NVP = Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie, www.psychotherapie.nl

NVPA = beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten, www.nvpa.org

NVPA = Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse, www.nvpa.nl.

NVPA = Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen, www.nvpa.org. Het NVPA is lid van de koepelorganisatie stichting RBCZ.

NVRG = Nederlandse Vereniging voor relatie en gezinstherapie, www.nvrg.nl . De NVRG is een beroepsvereniging en register voor relatie- en gezinstherapeuten (systeemtherapeuten) en systeemtherapeutisch werkers.

NVvP = Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, www.nvvp.net

NVVS = Nederlandse Vereniging voor Seksuologie. Alleen als een seksuoloog staat geregistreerd bij deze vereniging dan mag hij of zij zich ‘Seksuoloog NVVS’ noemen. www.nvvs.info

RBCZ = Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, www.rbcz.nu
De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau certificeert en registreert. Zij mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BCZ®.

Registerplein, www.registerplein.nl (was voorheen BAMw – Beroepsregister voor Agogen en Maatschappelijk Werkers). Het Registerplein is het register waar alle op HBO-functionerende sociaalagogen en maatschappelijk werkers zich kunnen registreren.

St. EFT-NL = Stichting Emotionally Focused Therapie Nederland, www.eft.nl

VCW = Vereniging van Contextueel Werkers, www.contextueelwerkers.eu

VGCT = Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie, www.vgct.nl. De vereniging voert een eigen VGCt keurmerk, VGCt®.

VVGT = Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie, www.vvgt.be.

VIT = Vereniging van Integraal Therapeuten. Is een beroepsvereniging voor therapeuten die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg. https://www.vit-therapeuten.nl

VVH = Vereniging van haptotherapeuten, www.haptotherapeuten-vvh.nl