Vormen van relatietherapie

Relatietherapeuten kunnen verschillende methodieken toepassen in hun relatietherapie. Vaak worden meerdere technieken naast elkaar gebruikt afhankelijk van de opleiding en voorkeur van de therapeut en de aard van de problematiek. Hieronder leggen we kort uit welke vormen van relatietherapie er zijn. Na het lezen hiervan en eventueel de achterliggende pagina’s met meer informatie, heb je waarschijnlijk al een duidelijk beeld van welke vorm bij jullie past en wat absoluut niet!

Sekstherapie

Sekstherapie is gericht op het oplossen van seksuele problemen, zoals te vroeg klaarkomen, impotentie, seksuele verschillen in de relatie, enzovoorts. Dat houdt in: praten over je gevoelens, ervaringen, verwachtingen en verlangens met betrekking tot het seksuele probleem dat jullie ervaren. Lees hier verder.

Sekscoaching

Een sekscoach helpt je om je seksleven een nieuwe impuls te geven en te verrijken.
En om een betere minnaar of minnares te worden. Lees hier verder.

Gestalttherapie

Gestalttherapie is een vorm van psychotherapie. De nadruk ligt op de manier waarop je de relatieproblemen ervaart. Welke betekenis hebben ze in je leven? En hoe ga je ermee om? Je wordt je bewust van de daadwerkelijke problemen die het contact met je partner verstoren. Van daaruit werk je samen verder aan een oplossing. Lees hier verder.

Emotionally Focused Therapy (EFT)

EFT staat voor Emotionally Focused Therapy. Het richt zich op het herstellen van de emotionele verbondenheid tussen jullie als partners. Lees hier verder.

Haptotherapie

Haptotherapie maakt problemen die binnen de relatie spelen tastbaar en voelbaar. Door de bewustwording en openheid die hierdoor ontstaat bij beide partners wordt een veranderingsproces in gang gezet. Door anders met jezelf en je partner om te gaan, kan genegenheid weer groeien en is de wederzijdse liefde weer voelbaar. Lees hier verder.

Systeemtherapie

De (contextueel) systeemtherapeut stelt de wisselwerking tussen de verschillende betrokkenen bij het probleem centraal. Dit heeft een meerwaarde als jullie relatieproblemen te maken hebben met bijvoorbeeld (schoon) ouders of problemen met jullie kinderen. Lees hier verder.

Familieopstellingen

Een familieopstelling/relatieopstelling is een methode die laat zien welke plek je in je familie inneemt. Wat zijn de niet direct zichtbare relaties/patronen tussen familieleden? En waar liggen de eventuele knelpunten daartussen? Het wordt allemaal zichtbaar tijdens een familieopstelling, waarna je ze kunt herkennen, erkennen en zo mogelijk weg kan nemen. Lees hier verder.

Voice dialogue

De theorie achter voice dialogue (stemmen dialoog) is dat iedere persoonlijkheid bestaat uit deelpersoonlijkheden die op de voorgrond treden of juist onderdrukt zijn. Deze deelpersoonlijkheden zijn onbewust van invloed op hoe jij en je partner op elkaar reageren. Lees hier verder.

Oplossingsgerichte therapie

Bij oplossingsgerichte therapie wordt er niet onderzocht hoe de relatieproblemen zijn ontstaan, maar is de behandeling meer gericht op hoe de relatie zou zijn wanneer alle problemen zouden zijn opgelost. Je zoekt met elkaar naar de sterke kanten van jullie relatie en van jullie als partners individueel. Je kijkt naar momenten dat de relatie wél soepel loopt om dat vervolgens te versterken. Lees hier verder.

Psychoanalytische relatietherapie

De oorzaken van de relatieproblemen worden gezocht in de emotionele conflicten uit de kindertijd van de beide partners. Door bewustwording hiervan kunnen emoties die de relatie in de weg staan, alsnog verwerkt worden. Lees hier verder.

Relatiecounseling

Kortdurende begeleiding die zich primair richt op het hier-en-nu en resultaatgericht en pragmatisch is. Lees hier verder.