door admin

Systeemtherapie als relatietherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie, waarbij wordt gekeken naar het sociale ‘systeem’ waarvan je deel uitmaakt, zoals je gezin. Systeemtherapie staat daarom ook bekend als gezinstherapie en relatietherapie.
Er wordt gekeken hoe de wisselwerking met andere personen verband houdt met het probleem. De belangrijkste personen uit dat systeem worden vaak uitgenodigd om deel te nemen aan de therapie.

Bij relatietherapie is dat natuurlijk je partner, maar ook andere personen die invloed uitoefenen op je relatie en kunnen bijdragen aan een oplossing worden soms bij de therapie betrokken. Het gaat hierbij dan vaak om je kinderen of je ouders. Het eigen gezin of de familie wordt dan een ‘systeem’ genoemd.

Systeemtherapie bij relatieproblemen

De systeemtherapeut stelt de wisselwerking tussen de verschillende betrokkenen bij het probleem centraal. Dit heeft een meerwaarde als jullie relatieproblemen te maken hebben met bijvoorbeeld (schoon)ouders of problemen met jullie kinderen.

Contextuele systeemtherapeuten

Vaak zie je dat binnen families dezelfde patronen en dynamieken keer op keer opnieuw voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan relaties waarbinnen geweld of drankmisbruik aan de orde van de dag was. En hoe het kind uit zo’n relatie dan zelf later ook in een relatie terecht komt met geweld of drank.
Een ander voorbeeld: wanneer het binnen een bepaald gezin ‘not done’ is om over gevoelens te praten of emoties te tonen, neem je dat als kind mee in je latere leven. Een kind uit zo’n gezin kan hier later in zijn of haar relatie ook weer problemen van ondervinden, omdat hij of zij zo gesloten is.
Wanneer er sprake is van problematiek vanuit meerdere opeenvolgende generaties, dan is de contextuele systeemtherapeut daar de specialist in. De therapie houdt rekening met iedereen die door de therapie beïnvloed wordt, zelfs al zijn deze personen niet aanwezig. De therapeut heeft een meerzijdig partijdige houding en de aandacht wordt gericht op rechtvaardigheid en fairheid.

Keurmerk

Systeemtherapeuten kunnen zich registreren bij de NVRG – de Nederlandse Vereniging voor relatie en gezinstherapie. Deze vereniging zet zich in voor een kwalitatief hoogwaardige en wetenschappelijk verantwoorde ontwikkeling en uitvoering van de systeemtherapie en andere vormen van systemisch werken. Bij de NVRG geregistreerde professionals voldoen aan vakbekwaamheidseisen.

De NVRG kent twee soorten registraties: systeemtherapeut (ST) en systeemtherapeutisch werker (STW).

Het verschil tussen deze twee wordt onder andere bepaald door (voor)opleiding, vakbekwaamheidseisen en de diversiteit in doelgroepen waarmee wordt gewerkt.

Bron: website van de NVRG en therapiehulp.nl

Wil je meer weten over relatietherapie?